جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 359

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

سنخ شناسی اصحاب امام باقر علیه السلام

نویسنده: حسن کرم پور
استاد راهنما: محمدرضا جباری -
استاد مشاور:
استاد داور:
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 28/03/1393
چکیده:

چکيده:
در بحث گونه شناسي اصحاب امام باقر 7 توجه به جامعه اي که امام در آن زندگي مي کردند لازم است زيرا امامت پيشواي پنجم شيعيان؛ در برهه اي آغاز شد که جامعه آن روز بيش از هر زمان ديگر چالشهاي عميق عقيدتي و فقهي ميان فرقه هاي اسلامي را يکي پس از ديگري تجربه مي کرد. با حضور امام باقر و اصحاب ايشان در اين عرصه، گام مهم و بسزايي در راستاي تبيين آراي شيعيان برداشته شد و جنبش تحسين برانگيزي در ميان دانشمندان شيعي پديد آمد که در اندک زماني پس از آن توانست تفکرات خطرناک فرقه هايي چون مرجئه، جبريه، قدريه و غلات را تا حد قابل توجهي منزوي سازد.
از طرفي عصرامام باقر زماني بود که شرايط سياسي و اجتماعي از هر جهت براي شروع يک کار فرهنگي عظيم و نشر احاديث ائمه و اسلام ناب محمدي فراهم شده بود. در اين اوضاع امام باقر  با شروع يک حرکت عظيم و با استفاده از اصحاب وياران خود به نشر معارف اسلامي پرداخت .
توجه به اين نکته ضروري است که تمامي اصحاب امام از يک سنخ واحد نبودند وتفکرات گروههايي مثل کيسانيه،زيديه، غلات و...، در ميان برخي از آنها رسوخ پيدا کرده بود.
شناخت گونه هاي مختلف اصحاب امام باقر  علاوه بر اينکه ما رادر شناخت هر چه بهتر زمانه امام و ياران ايشان کمک مي کند باعث خواهد شد تا در مورد روايت هايي که از آنها درکتب روايي نقل شده دقت بيشتري کرده و نوع روايات منقول از آنها را بر اساس تفکر، گرايش و سنخ آنها مورد بررسي قرار دهيم که نتيجه ي اين کار آشنايي صحيح با معارف منقول از ائمه خواهد بود .
واژه‌هاي کليدي: سنخ شناسي ،اصحاب امام باقر، گرایش های علمی و فکری عصر امام باقر 7