جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 372

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی مقایسه ای عملکرد حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محمد مهدی چگینی
استاد راهنما:
استاد مشاور: یعقوب توکلی واسکس -
استاد داور: محمد ستوده آرانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 22/08/1393
چکیده:

چکیده
از بدو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) تاکنون یکی از مسائل مهم، روابط ایران و آمریکا و عملکرد دولت های مختلف آمریکا در قبال انقلاب اسلامی بوده است. در این بین اما تفاوت های دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا باعث شده است که هر کدامیک از این دو حزب که به قدرت رسیده اند، عملکردی داشته باشند که این عملکرد از جهاتی شبیه و از جهاتی متفاوت از یکدیگر است.در حقیقت، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده آمریکا به مخالفت با این انقلاب بزرگ پرداخت و این مساله با بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران، وارد مرحله جدیدی شد. قطع روابط دیپلماتیک، تحریم، تجاوز و تهدید به حمله نظامی یکی پس از دیگری برای مقابله با موج عظیم انقلاب اسلامی از سوی آمریکا بکار گرفته شد. در این میان، هستند کسانی که مدتهاست بر لزوم رابطه با آمریکا تاکید دارند و تفاوت های دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را از دلائل خود بر می شمرند. به اعتقاد آنان، ایران می تواند و می بایست در زمانی که حزب دموکرات در آمریکا بر مسند قدرت است، تلاش هایی را برای برقراری رابطه با این کشور انجام دهد. بررسی عملکرد این دو حزب از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که نه تنها حزب دموکرات پرونده بهتری را نسبت به رقیب خود ندارد، که در زمینه فشار بر ایران و استفاده از دیپلماسی برای مقابله با انقلاب اسلامی، گوی سبقت را از حزب جمهوری خواه ربوده است و ابتکارات فراوانی را در جهت مقابله با جمهوری اسلامی از خود نشان داده است.
واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، ایالات متحده آمریکا، رابطه با آمریکا، حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات.