جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 38

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اوصاف ویژه شیعه از منظر روایات

نویسنده: علی اسفندیاری
استاد راهنما: محمد فاکر -
استاد مشاور: سید رضا مودب -
استاد داور: محمدباقر قیومی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 27/06/1396
چکیده:

چکیده
این رساله ترسیم کننده سیمای شیعه راستین است، پاسخی است به این پرسش که اوصاف خاص شیعه در روایات اسلامی چیست؟ و اینکه شیعه از اوصاف یادشده چقدر برخوردار بوده و با واقعیت کلمه چقدر مطابقت دارد. روایاتی که از ائمه معصومین (علیهم السلام) درباره علائم شیعیان وپیروان واقعی آنهادر کتاب‌های حدیثی شیعه نقل‌شده، بهترین معیار برای ارزیابی شیعیان است، بگونه‌ای که در کتاب «صفات الشیعه» شیخ صدوق(ره) در این زمینه احادیث بسیاری ذکر شده است. امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: «من امام کسی هستم که از من پیروی کند».
پیروان و شیعیان ائمه معصومین (علیهم السلام) زمانی می‌توانند خود را شیعه راستین و پیرو واقعی بدانند که به دستورات آنان جامه عمل پوشانده و به فرموده امام صادق (علیه السلام) زینت امامان خود باشند. آن حضرت خطاب به شیعیان فرمود: ای گروه شیعه، زینت ما باشید نه باعث ملامت و سرزنش ما، با مردم نیکو سخن بگویید و زبانتان را حفظ کنید و آن را از زیاده روی و زشت گویی باز دارید.
برای تدوین این تحقیق از روایات ائمه (علیهم السلام) استفاده شده وبه روش توصیفی ـ تحلیلی مطالب ارائه گردیده است.
با پاسخ به این سوال که اوصاف ویژه شیعه در روایات چیست؟ و آیا در زندگی فردی واجتماعی چگونه باید باشد واینکه بین اوصاف ذکر شده در روایات معصومین (علیهم السلام) ارتباط وجوددارد فهمیده شدکه شیعه اهل بیت (علیهم السلام) وظایفی داردوباگفتن اینکه من شیعه هستم این امر محقق نمی‌شود وباید این اوصاف را در خود نهادینه کند. و همچنین فهمیده شد که شیعه واقعی باید طبق سخنان ائمه (علیهم السلام) در زندگی فردی اوصافی مانند: یقین، ولایت پذیری، تواضع، ساده زیستی و... را دارا باشد و در زندگی اجتماعی هم ویژگی‌هایی نظیر: وفای به عهد، امانت داری، صداقت و... اوصاف زیادی که بیانگر یک پیرو حقیقی هست راداشته باشد.
واژگان کلیدی
اوصاف، شیعه، فردی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، روایات.