جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 420

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

ریشه یابی عنصر امر به معروف و نهی از منکر در جنبش های شیعی از قیام امام حسین (ع) تا غیبت صغری

نویسنده: مرضیه شیردل
استاد راهنما: محمدرضا بارانی -
استاد مشاور: سید ضیاء الدین میرمحمدی -
استاد داور:
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 28/03/1393
چکیده:

چکيده
امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک اصل مهم در اسلام که در قرآن و روايات به آن تاکيد شده است، در امور سياسي و حکومتي نقشي بنيادي داشته است؛ از مسايل مهم و تأثيرگذار در جنبش¬هاي شيعي بوده است.
از دلايلي که سبب مي‌شد، از اين آموزه در شعارها و معرفي آن به عنوان هدف استفاده نمايند، ابزاري کردن این آموزه برای مشروعيت بخشيدن به مبارزه در برابر رفتار و انديشه حکومت‌گران بوده است. اين آموزه که در قرآن بر آن تاکيد شده است دست‌آويزي براي علت قيام خويش قرار دادند. بررسي اين اصل در زمينه‌ها و عوامل شکل گيري، جنبش¬هاي شيعي مي¬تواند زمينه شناخت ماهيت سياسي و اجتماعي اين جنبش¬ها را آشکار کند. معرفي گذراي جنبش¬هاي شيعي، گونه¬شناسي جنبش¬ها براي شناخت ماهيت آن‌ها از راه آگاهي به شخصيت رهبر، پيروان، اهداف و شعارهاي اين جنبش¬ها به منظور فراهم آوردن زمينه لازم در بررسي اصل امر به معروف و نهي از منکر در جنبش‌ها از پيش آغاز فعاليت آشکار جنبش-ها، از مسايل مهم و بررسي¬هاي اين پايان نامه است.
روش تحقيق در اين پايان نامه توصيفي تحليلي است که بر پايه گزارش‌هاي تاريخي به تشريح و تبيين دلايل، چگونگي و چرايي اين مساله در جنبش‌ها مي¬پردازد. براي گردآوري داده¬ها از کتاب‌هاي تحقيقي و منابع و مدارک معتبر ديگر بهره برده شده است تا بتوان از اين راه ويژگي‌هاي عمومي و مشترک پديده-ها و حوادث تاريخي و دلايل آن‌ها را بررسي کرد. گرچه مناسب است اين موضوع در مورد هر يک از جنبش‌ها به صورت اختصاصي مورد بررسي قرار گيرد و يا با روش¬ها و رويکردهاي ويژه در علوم اجتماعي به آن پرداخته شود.
کليد واژه: امر به معروف، نهي از منکر، جنبش¬هاي شيعي، نهضت، جنبش ديني، جنبش سياسي اجتماعي.