جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 43

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

مدارس دخترانه غربی در دوران قاجار و پهلوی و تأثیر آن بر کشف حجاب در ایران

نویسنده: فاطمه پورحسن درزی
استاد راهنما: یعقوب توکلی واسکس -
استاد مشاور: نیره قوی -
استاد داور: محمداسمعیل خدادادی تیرکلائی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 01/09/1396
چکیده:

چکیده
یکی از مهمترین مسائل ریشه‌ای که در کنار عوامل دیگرتوانست تأثیر اساسی بر آغاز و روند کشف حجاب در ایران داشته باشد، مدارس دخترانه‌ای بود که در دوران قاجار توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در ایران تأسیس شد. این مدارس توسط مبلغان مسیحی که نمایندگان استعمار در کشورهای شرقی محسوب می‌شدند و با رویکرد عرفی، به معنای جدایی علم و دین، با اسلوبی جذاب و متفاوت از مدارس ایران در 1838م، شروع به کار کردند. ابتدا دختران مسیحی و یهودی و به تدریج دختران مسلمان نیز شروع به تحصیل در این مدارس کردند. فارغ التحصیلان این مدارس جریان‌های سیاسی و فرهنگی را در جامعه زنان ایران به وجود آوردند که با اقداماتی چون کشف حجاب علنی، تأسیس مدارس دخترانه بومی، انتشار روزنامه و مجله و تأسیس انجمن‌های زنانه، زمینه را برای اعلام رسمی کشف حجاب در ایران توسط رضاخان در سال 1314ش، فراهم کردند.
واژگان کلیدی
مدرسه، غرب، قاجار، پهلوی، ایران.