جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 463

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نهاد آموزش دینی در کاشان تا آغاز عصر صفویه

نویسنده: روح الله آسیابان زاده نوش آبادی
استاد راهنما: منصور داداش نژاد -
استاد مشاور: مصطفی صادقی -
استاد داور: محمد الله اکبری بنده قرائی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 30/06/1394
چکیده:

چكيده:
آموزش ديني حيات‌بخش روح آدمي است و ارمغان سعادت و كمال ابدي، از اين رو ارزش آن از ساير دانش‌ها بسي فراتر است. در اين نگاشته با روش مطالعات تاريخي آموزش ديني در كاشان را تا هنگامه‌ي برآمدن حكومت صفويه بررسي مي‌نماييم. اين تحقيق، پژوهشي بنيادي است و برمبناي روش گردآوري اطلاعات، تحقيقي كتابخانه‌اي به شمار مي‌آيد.
آموزش ديني در يك ديار همواره با نهادهاي آموزش آن دين در ساير بلاد هم‌گرايي دارد، بنابراين اين پژوهش مشتي است نمونه ي خروار كه به ويژه آموزش ديني در هزاره‌ي نخست پس از ظهور اسلام را به تصوير مي‌كشد. در اين رساله ضمن يادکرد از مراکز ديني کاشان و منابع تامين مالي اين مراکز به شيوه، روند و کيفيت آموزش در اين ديار پرداخته و در نهايت تحول آموزش ديني در کاشان را بررسي کرده ايم.
مردمان كاشان از سده‌هاي سوم و چهارم پذيراي مذهب تشيع گشته و از اين پس آموزه‌هاي اسلام با قرائت شيعي آن در اين سرزمين شكوفا گرديد. آموزش در اين دوره علاوه بر مساجد و مدارس و مكتب‌ها كه نخستين مكان‌هاي آموزش در اسلام مي‌باشند در خانقاه‌ها و رباط‌ها و دارالسيادة استمرار داشت. و «وقف» شاخص‌ترين منبع در تأمين هزينه‌هاي آموزشي محسوب مي‌شد و محصول فعاليت نهاد آموزش ديني در كاشان، پرورش علما و دانشمندان با آثاري درخور بود كه در سايه‌ي تلاش‌هاي ايشان، كاشان در زمان صفويه به يكي از مراکز شيعه شهره گشت. اين پژوهش به روشني به برخي نقاط قوت نهاد آموزش اسلام در گذشته همچون تواماني تعليم و تزکيه و ارزيابي کارآمد دانش پژوهان اشاره مي‌نمايد كه سوگمندانه بايد اقرار نمود كه امروز با آن فاصله گرفته‌ايم.
واژه هاي كليدي:
آموزش ديني، كاشان، علما و دانشمندان، مراكز آموزشي.