جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 515

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی مسئله حق و تکلیف از منظر آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی

نویسنده: فاطمه سالاری صدر
استاد راهنما: رمضان علی تبار فیروزجائی -
استاد مشاور: ابوذر رجبی -
استاد داور: محمدحسین طالبی شمس آباد -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 13/07/1395
چکیده:

چکيده
اين پژوهش به بررسي تطبيقي رابطه حق و تکليف، از منظر آيت الله جوادي آملي وآيت الله مصباح يزدي، مي‌پردازد. مسئله رابطه حق و تکليف يکي از مسائل مهم در حوزه هاي، فقه، حقوق و کلام است که از ديرباز مورد توجه انديشمندان اين حوزه‌ها بوده است. اما امروزه با توجه به اينکه تفکر اومانيسم بر جوامع گسترش يافته و انسان را تحت تأثير خود قرار داده است؛ به گونه‌اي که گمان مي‌شود تکاليف و احکام جايگاهي در جوامع امروزي ندارند و تنها حقوق است که در جامعه حاکم است و اين دين است که تکاليف را بر انسان تحميل مي‌کند، اين بحث مورد چالش‌هاي جدي قرار گرفته و شبهاتي در رابطه با آن مطرح شده، و ابهاماتي را بوجود آورده است که بايد به اين شبهات پاسخ داده شود. آيت الله جوادي آملي و آيت الله مصباح يزدي، رابطه حق و تکليف را به شکلي منسجم و متناسب با نيازها و شبهات روز، ترسيم کرده‌اند، بنابراين اين تحقيق به منظور تبيين رابطه حق و تکليف از ديدگاه ايشان، و نيز طرح و پاسخ به شبهاتي که در اين زمينه وجود دارد و از منظر اين اساتيد بزرگوار پاسخ داده شده، با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است.
واژگان کليدي
حق، تکليف، آيت الله جوادي آملي، آيت الله مصباح يزدي.