جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 534

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

پیامبر اعظم (ص) از منظر امام علی (ع)

نویسنده: محمد حسن حمیدیان قم
استاد راهنما: محمدحسین دانشکیا -
استاد مشاور: محمد ابراهیمی ورکیانی -
استاد داور: سید ضیاء الدین میرمحمدی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 08/11/1394
چکیده:

چکيده
زندگي پيامبر خدا، خصوصيات، رفتار، رويداد‌هاي زمان حيات ايشان و نحوه مواجهه ايشان با آن رخدادها نقش مهمي در سبک زندگي و سازماندهي نظام فکري و عملي انسان دارد چرا که مبناي اعتقاد ما بر اين است که پيامبر گرامي از طرف خداوند به عنوان «اسوه حسنه» معرفي شده است. شناخت زواياي مختلف زندگي حضرت زماني دقيق، کامل و بدون خطا خواهد بود که به واسطه شخصي نزديک، مريد و همراه بيان شود که از مقام عصمت نيز برخوردار است. اين نوشته روايتي است از امير مؤمنان علي عليه السلام درباره آخرين فرستاده خدا.
در اين تحقيق سعي شده است شخصيت رسول خدا و بعد تاريخي زندگي ايشان با توجه به منابع روايي شيعي، به واسطه کلام امام عليه السلام، توصيف شود و با منابع تاريخي شيعه و اهل تسنن شرح داده شود و بعضا اختلافاتي که در ميان آنها وجود دارد بيان گردد.
امير مؤمنان عليه السلام از ولادت، سلوک، بعثت، هجرت، جنگ‌ها و رحلت رسول خدا سخن مي‌گويد. تأکيد بر اين بوده است که بيشتر، از منابع روايي اوليه شيعه بهره برده شود و پس از توضيح، از منابع تاريخي همچون سيره ابن هشام، طبقات، الارشاد و طبري براي آن شاهد آورده شود و اختلافات اقوال بيان شود.
واژگان کليدي
پيامبر، رسول خدا، امام، ابن هشام، ابن سعد، طبري.