جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 542

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

سبک زندگی رهبر الهی از منظر قرآن

نویسنده: محمود پورخلقی
استاد راهنما: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) -
استاد مشاور: سید صمصام الدین قوامی -
استاد داور: مهدی رستم نژاد -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 25/12/1393
چکیده:

چكيده
سبک زندگي از مباحث مطرح و با اهميت به شمار مي‌رود که اديان آسماني و علوم انساني از جمله روانشناسي و جامعه شناسي، از جهات گوناگون به آن پرداخته‌‌‌‌اند. سبک زندگي رهبرالهي بهترين الگو براي دستيابي به يک زندگي سعادتمندانه فردي و اجتماعي مي‌باشد؛ چون آنها در ابعاد مختلف زندگي فردي، اجتماعي و .. به هدايت جامعه پرداخته‌‌‌‌اند و زندگي آنها ظرفيت بالاتري براي الگوبرداري دارد. رهبران الهي داراي مباني هستي شناسي بودند و همه موجودات را به خداوند وابسته مي‏ديدند، از اين جهت دنيا را اصل نمي‌پنداشتند. نگاه رهبران الهي به انسان نيز از وحي الهي نشأت مي‏گرفت؛ و همه اينها سبب مي‏شود تا رفتار آنان همسو با آموزه‌هاي الهي باشد. در ميان رهبران الهي، سبک زندگي رسول خدا(ص) در ابعاد مختلف از اهميت خاصي برخوردار است؛ يکي از اين ابعاد، عبادت و ارتباط با خداوند است که در توجه ويژه به نماز، نماز شب، قرائت قرآن و ... نمود يافته و داراي شاخصه‏هايي همچون اعتدال، برنامه محوري و.. مي‏باشد. علاوه بر اين، ارتباط رهبرالهي با خويشتن، حاکي از مديريت کامل ايشان بر جسم و روح خود بوده است؛ محبت به همسران، همراهي و همدلي، عدالت ورزي، توجه به تعليم و تهذيب همسران، از نمونه‏هاي بارز سبک زندگي ايشان در تعامل با همسرانشان بوده است. همچنين مشاهده مي‏شود که تعامل ايشان با فرزندانشان نيز، با محبت و تکريم، و تعليم و تربيت آنان همراه بوده است. يکي از موارد مهم سبک زندگي رهبرالهي در تعاملات اجتماعي است. ايشان در ارتباط با همسايگان، بانوان، اصحاب، ايثارگران و ديگران داراي رفتاري بر اساس دستورات الهي بودند. در کنار اين موارد، رهبرالهي در تعاملات اقتصادي و حکومتي نيز سبک معقولي در پيش گرفته بودند. به عنوان مثال با بيکاري و تنبلي مبارزه مي‌کردند، کارها را به اهل آن مي‏سپردند، و در امور نظامي و سياسي مشورت مي‏کردند و از اقتدار لازم برخوردار بودند.
واژگان کليدي
قرآن، سبک، سبک زندگي، رهبر، رهبر الهي، محمد(ص).