جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 545

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقش تمدنی اهل کتاب در دولت شیعی فاطمیان (با تأکیید بر آسیب شناسی نقش تمدنی)

نویسنده: محمد مهدوی منش
استاد راهنما: فاطمه جان احمدی -
استاد مشاور:
استاد داور: محمد الله اکبری بنده قرائی - محمد نصیری -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 24/11/1395
چکیده:

چکیده:
فاطمیان دولتی شیعی (279-567هـ.ق ) با دعاوی تئوکراتیک و ادعای خلافت مشروع بودند که در مغرب اسلامی به قدرت رسیدند و در مصر بالیدند. حضور فاطمیان در مصر(358هـ.ق) با حمایت همه جانبه دستجات مصری بویژه اهل کتاب (الاقباط) همراه بود. چنانکه نخستین گروندگان و یاری دهندگان سردار فاطمی جوهر صقلی ابن کلِّس یهودی الاصلی بود که تمام هم خود را برای پیروزی متصرفان مصر انجام داد. در کنار او جماعتی از قبطیان نصرانی قرار داشتند که در قدرت گیری خلافت و اوج گیری نظام اداری و ساختار حکومتی آن بی تاثیر نبودند بلکه سهم بسزایی را هم بر عهده داشتند. منابع تاریخی از نقش اهل کتاب در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی اطلاعات مهمی عرضه کرده اند که می تواند در رصد کردن وضعیت آنها و یا نقش تمدنی اهل کتاب مفید فایده باشد. آنچه مقرر است در این پژوهش بدان پاسخ داده شود مجموعه سوالاتی است که پیرامون این سهم سنجی به ذهن متبادر شده است. بویژه چگونگی نقش تمدنی اهل کتاب در دولت شیعه فاطمی و نیز نحوه و کیفیت مناسبات طرفین در مواضع اجتماعی، بی تردید یافت پاسخ سوالات تنها به شیوه توصیفی متکی بر تحلیل داده های منابع امکان پذیر خواهد بود.
کلید واژه: اهل کتاب-فاطمیان-مصر-الاقباط-تمدن اسلامی