جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 549

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

فضائل و مناقب اهل بیت در کتاب تاریخ یعقوبی و مروج الذهب

نویسنده: زینب شفیعی محمدپور
استاد راهنما: یعقوب توکلی واسکس -
استاد مشاور:
استاد داور: سید محمود سامانی - محمد جواد واعظی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 21/04/1396
چکیده:

چکیده
در این پایان نامه دو کتاب تاریخ یعقوبی اثر ابن واضح یعقوبی(م 292.) و مروج الذهب اثرعلی بن حسین مسعودی (م. 345) که از منابع اصلی تاریخ اسلام می‌باشند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این بررسی به روش، توصیفی -تحلیلی، به منظورکشف میزان و موارد فضائل و مناقب اهل بیت (علیهم السلام) در این دو منبع آن هم به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای، در شش فصل انجام گرفته است. از خلال بررسیِ وجوه تفاوت و تشابه بیان فضایل اهل بیت (علیهم السلام) در دو منبع مذکور، می‌توان به شیوه بیان وگزینش دو مورخ اسلامی (یعقوبی و مسعودی) از فضایل اهل بیت (علیهم السلام) پی برد.
بررسی موضوع نشان می‌دهد که، در دو منبع تاریخ یعقوبی و مروج الذهب در عین حالی که دو نویسنده در مذهب تشیع اشتراک داشتند توجه ویژه‌ای به بیان فضایل اهل بیت (علیهم السلام) نشده است و مطالبی که از فضایل اهل بیت (علیهم السلام) ارائه می‌شود در واقع در یافت‌هایی است که در ضمن گزارش وقایع تاریخی به دست آمده‌اند در ضمن در این دو منبع، بیشترین حجم در بیان فضایل اهل بیت (علیهم السلام) به پیامبراکرم (صلی الله و علیه آله) و امام علی علیه السلام اختصاص دارد و کمتر به ذکر فضایل سایر اهل بیت (علیهم السلام) پرداخته شده است.
واژگان کلیدی
فضایل، مناقب، اهل بیت، تطبیق، مقایسه، تاریخ یعقوبی، مروج الذهب.