جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 557

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

تجلی قرآن در خطبه فدکیه حضرت زهرا (س)

نویسنده: نرگس کاظمی ترکمن
استاد راهنما: محمد هادی منصوری -
استاد مشاور: علیرضا کمالی -
استاد داور: محمدعلی مجد فقیهی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 27/02/1396
چکیده:

چکیده
پژوهش حاضر با عنوان (تجلی قرآن در خطبه فدکیه حضرت زهرا (عليها السلام)) از پژوهش‌های کاربردی در حوزه معارف قرآن و اهل‌بیت (عليهم السلام) است که با بهره‌گیری از روش نقلی وحیانی (در برابر نقلی تاریخی) و استمداد از اسناد نوشتاری و کتابخانه‌ای به پردازش داده‌ها پرداخته و با جستاری در آیات و روایات مرتبط، این مساله را بررسی می‌کند.
باغ فدک براساس آیة 26 سوره اسراء «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ‏ وَ الْمِسْكينَ‏ وَ ابْنَ‏ السَّبيلِ‏» ملک حضرت زهرا (عليها السلام) و پشتوانه مالی برای دفاع از ولایت بود و حاکم وقت آن را از ایشان به زور پس گرفت. حضرت در اعتراض به این رفتار گستاخانه و شاهانه، همراه با شماری از زنان مهاجر و انصار، به مسجد پیامبر (صلي الله عليه و آله) شتافت و خطبه‌ای آتشین خواند که به خطبه فدکیه نامور است.
با توجه به اهمیت درونمایه این خطبه از یک سو و منزلت والای حضرت زهرا (عليها السلام) از سوی دیگر و جایگاه فدک در حوزه امور اجتماعی و اقتصادی از سوی سوم، تحقیق حاضر بر آن است میزان تجلی آیات قرآن مجید (استنادات و استشهادات) در این خطبه را بررسد.
این خطبه سرشار است از کاربست آیات اعتقادی و سیاسی و فقهی و حقوقی. حضرت زهرا (عليها السلام) در آیات اعتقادی (خداشناسی و راه و راهنما شناسی) به 128 توبه، 144 آل عمران، 158 اعراف و ... و در آیات سیاسی ( احتجاج های مستند به عظمت اهل بیت (علیهم السلام) در شرایط مکی، احتجاج های مستند به مواجهه اهل بیت نبوت (علیهم السلام) با جاهلیت در شرایط مدنی و بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و اله)، دفاع از ولایت) به 26 انفال، 50 کهف، 49 توبه و ... و در آیات فقهی- حقوقی (احکام فردی و احکام اجتماعی و تبیین حکمت آن‌ها) به 28 فاطر، 16 نمل، 6 و 5 مریم و ... استناد و استشهاد کرده‌اند.
واژگان کلیدی
حضرت زهرا (عليها السلام) و خطبه فدکیه، قرآن‌شناسی فاطمی، پیامبر شناسی حضرت زهرا (عليها السلام)، دشمن شناسی فاطمی.