جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 583

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش رژیم آل سعود به انقلاب اسلامی

نویسنده: محمد علی نعیمی
استاد راهنما: محمداسمعیل خدادادی تیرکلائی -
استاد مشاور: محمد ستوده آرانی -
استاد داور: یعقوب توکلی واسکس -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: انقلاب اسلامی
تاریخ دفاع: 09/03/1396
چکیده:

چکیده
پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه براین که خط بطلانی بر سیطره امپریالیزم و کمونیزم کشید، تهدیدی بر ضد قدرت‌های استکباری جهان و منطقه‌ای محسوب می‌شود. ماهیت این انقلاب که از ارزش‌های اسلامی نشأت گرفته است، در تنافر با آموزه‌های غربی و سایر ایدئولوژی‌های باطل همچون وهابیت، شکل گرفته است. در زمانی که متفکرین غربی دین را مایه عقب ماندگی ملت‌ها قلمداد می‌کردند و از ایده دین¬مردگی دفاع می¬کردند، انقلابی به پیروزی رسید که همگان (از جمله متخصصین علم سیاست و نظریه¬پردازان انقلاب) را در فکر فرو برد. ویژگی‌های این انقلاب و عواقب آن، طوری نبود که خوشایند قدرت‌های مستکبر و وابستگان آن‌ها باشد. یکی از این قدرت‌های منطقه‌ای که از حمایت همه جانبه مستکبرین به خصوص آمریکا، برخوردار است رژیم آل¬سعود می‌باشد. تلاش‌هایی که سران این رژیم و هم¬پیمانان او در حمایت از تروریست‌های تکفیری به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آورند، همگی حاکی از هراس این رژیم از انقلاب اسلامی است. این که رژیم آل¬سعود چه نگرشی به این انقلاب دارد و چرا از این انقلاب در هراس است، و تهدیدات انقلاب اسلامی را بر علیه خود در چه حد می‌بیند؟ می‌تواند پاسخ‌های متعددی داشته باشد. از جمله مهم‌ترین این پاسخ‌ها که در بادی امر به نظر می‌رسد این است: از آنجا که رژیم آل¬سعود متأثر از ایدئولوژی وهابیت است، طبعاً گسترش تشیع را که در تضاد با وهابیت است، برنمی¬تابد و انقلاب اسلامی را از دو بعد ایدئولوژیکی و استراتژیکی، مانع پیشرفت اهداف خود می‌بیند. لذا این رژیم برای منزوی کردن این انقلاب (که برخاسته از آموزه‌های اسلامی ـ شیعی است)، و جلوگیری از اقتدار تشیع در منطقه، از سازوکارهای فرهنگی ـ مذهبی، سیاسی ـ امنیتی و در نهایت اقتصادی ـ تجاری بهره گیری می‌نماید.
واژگان کلیدی
انقلاب اسلامی، وهابیت، رژیم آل¬سعود، نگرش، تهدید، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی