جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 6

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقد اخلاق جنگ گروه های تکفیری با تأکید بر سنت نبوی

نویسنده: طهماسب زمانی زاده
استاد راهنما: محمد هدایتی -
استاد مشاور:
استاد داور: سید حسین رکن الدینی - مجید ابوالقاسم زاده -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 21/02/1396
چکیده:

چکیده
معیار قرار دادن سنت نبوی در ابعاد مختلف زندگی بشری یک ضرورت ثابت و نیاز همیشگی برای تمامی فرق و مذاهب اسلامی است. در این میان سیره آن حضرت در جنگ هرچند بخشی از سنت آن بزرگوار را تشکیل می‌دهد اما در زمان ما که دشمنی مدیریت‌شده مخالفین اسلام در قالب جنگ‌های گروه‌های تکفیری نمود پیداکرده و نظر همگان را به خود جلب نموده است، توجه به سیره از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجایی‌که این گروه‌ها مدعی انطباق روش جنگی خود با سیره آن حضرت هستند و خود را منتسب به سنّت آن بزرگوار می‌دانند این پژوهش تلاش دارد به روش توصیفی تحلیلی تا ضمن بیان ضابطه‌های اخلاق جنگ در سیره پیامبر اکرم (ص) و در نگاه تکفیری‌ها به ارزش‌های اخلاقی در قبل، حین و بعد از جنگ بپردازد و تفاوت این دو روش را نسبت به موضوعاتی چون ترّحم و دلسوزی، مدارا و تسامح، استواری عقیده در اهداف، عقلانیت و تدبیر، عدالت و حق‌گرایی، قساوت و بی‌رحمی، پایبندی نسبت به عهد و پیمان، مواظبت بر محیط‌زیست، رعایت حقوق اسیران و اخلاق انسانی نسبت به زنان، کودکان و کشتگان را موردبررسی و ارزیابی قرار دهد. درنتیجه این پژوهش فاصله زیاد و عدم انطباق روش گروه‌های تکفیری در پیکارهای شان با ارزش‌های اخلاقی سیره پیامبر گرامی اسلام، آشکار می‌گردد.
کلمات کلیدی:
جنگ، اخلاق جنگ، گروه‌های تکفیری، سیره نبوی (ص)