جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 98

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اخلاق دوستی(با تاکید بر رفتارهای اجتماعی) از دیدگاه آیات و روایات

نویسنده: احمد دستورانی
استاد راهنما: عبدالله موحدی محب -
استاد مشاور: محمد فاکر -
استاد داور:
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 01/06/1389
چکیده:

چكيده
واژگان كليدي
اخلاق، دوستي و محبت، رفتار، اجتماع، تقوي، رابطه.
برخورداري از محبت اساسي‌ترين نيازهاي رواني انسان، به شمار مي‌رود دوستي و دوست‌يابي نوعي تلاش در جهت تأمين اين نياز ياد شده است.
در فصل نخست پژوهش حاضر، مفاهيم و معاني موضوع در لغت و در معارف ديني بررسي شد و در ادامه جايگاه دوستي و محبت در قرآن و سنت و در اخلاق و عرفان مورد بررسي قرار گرفت.
فصل دوم، اقسام دوستي و محبت، محبت خدا، محبت اهل بيت^، محبت به دنيا و .... حول اين محور مورد بررسي و كاوش قرار گرفت كه اگر تمامي محبت‌ها در راستاي محبت خداوند خلاصه شود، باعث آسايش و امنيت روحي و رواني و اجتماعي مي‌گردد.
در فصل سوم، جلوه‌هاي رفتاري محبت، در حيات فردي و اجتماعي مانند: محبت به والدين، همسر، فرزند، همسايه و خويشاوندان و افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفت كه محبت كليد موفقيت در جامعه است.
در فصل چهارم، مرزهاي دوستي در روابط اجتماعي، از منظر قرآن و روايات مورد بررسي قرار گرفت، كه معيار شناخت دوست را به صورت روشن مشخص مي‌كند.
در فصل پنجم، كاوشي ديگر در ابعاد مختلف دوستي، از جمله آزمايش دوستان راههاي آزمايش، عوامل پايداري و ناپايداري در روابط دوستانه از منظر قرآن و روايات مورد بررسي قرار گرفت.
در فصل ششم، آثار و پيامدهاي دوستي مورد پژوهش قرار گرفت.
در خاتمه ضمن نتيجه‌گيري به ارائه برخي پيشنهادها و موضوعات جديد حول محور دوستي و محبت عرضه شد.