جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 99

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اصلاحات و دگرگونی اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: حسین قاسمیان المشیری
استاد راهنما: عبدالله موحدی محب -
استاد مشاور: ابراهیم کلانتری -
استاد داور: محمد هادی مفتح -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 24/10/1388
چکیده:

چكيده

کلید واژه: اصلاحات، دگرگوني، اجتماع، امر، نهي، معروف، منكر
اصلاحات عميق اجتماعي از مهمترين اهداف فريضة امر و نهي ديني مي‌باشد.
در فصل اول پژوهش حاضر، مفاهيم و معاني موضوع در لغت و در عرف آيات و روايات، به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه تغيير و تحول اجتماعي از منظر اسلام بيان شد.
فصل دوم با بررسي ابعاد مختلف اصلاحات آغاز شد. تحول و اصلاح جامعه، طبق ادله شرعي تنها با مراعات اوامر و نواهي ديني امكان‌پذير است. اصلاح نفس، خانواده، عالمان و حاكمان جامعه، در جهت دگرگوني‌هاي اجتماعي، با اهميت و حساسيت فراوان در روايات پي‌گيري شد. رعايت شرايط و چارچوب‌هاي بنيادين اصلاحات در اسلام، در تحول و هدايت اجتماع به سوي خيرو صلاح، ضروري است. زواياي اصلاح جامعه در ابعاد مختلف فرهنگي، معنوي، سياسي، حقوقي، قوانين و ساختارها، قابل پي‌گيري است. از منظر اسلام امر به معروف و نهي از منكر، عالي‌ترين ابزار اجرايي جهت اصلاح و دگرگوني در جامعه، در حوزه‌هاي پيش‌گفته است. بدين روي شناخت جايگاه امر و نهي در اسلام، آشنايي با معروفات و منكرات، شناخت شرايط اجراي فريضه و اصول حاكم بر آن و شناسايي عوامل موفقيت و تحليل ريشه‌هاي شكست در اين فريضه، امري ضروري است. در فصل ششم، لزوم توجه به شيوه‌هاي متفاوت اجراي اصلاحات و تغييرات اجتماعي، واسطه فريضه امر و نهي تبيين شد. روش‌هايي كه آگاهي از آنها، مطمئناً هدف تحول و دگرگوني و اصلاح را قرين توفيق مي‌نمايد. همچنين شناخت مؤلفه هاي پراهميت در اصلاح و تغييرات اجتماعي در ادامه مورد بررسي قرار گرفت. شناخت اركان پراهميتي مانند حكومت، استعدادهاي ملي و مردمي و رسانه‌هاي جمعي و آسيب شناسي آنها و استفاده صحيح از ظرفيت‌هاي اين استعدادهاي طبيعي و غيرطبيعي، روند تسريع اصلاح و دگرگوني در جامعه را در پي‌دارد.
در فصل پاياني ضمن نتيجه‌گيري و ارائه برخي پيشنهادها حول محورهاي نو اصلاح و تحول از طريق امر و نهي، ارائه راهكارهاي كاربردي و جديد جهت پي‌گيري عميق‌تر اصلاح و دگرگوني‌ اجتماعي، از رهگذر فريضه امر و نهي عرضه شد.