برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته «تبلیغ دین»

برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته «تبلیغ دین»

دوشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۲

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه طرح تفصیلی پایان‌نامه هستند و شرط تصویب طرح تفصیلی، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد.
توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «تبلیغ دین» است.

 

تذکرات
۱. دانشجویانی که در مراکز معتبر دیگر این دوره را گذرانده‌اند و گواهی آن را ارائه دهند از گذراندن کارگاه معاف می‌باشند.
۲. در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

تبصره: در صورت غیبت بیش از ۳۰ دقیقه (موجه یا غیرموجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی‌گیرد.

۳. جهت سؤالات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۰۱ ـ ۰۲۵ آقای مهربخش تماس بگیرید.

 

زمان برگزاری: چهار‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۳۰/۸ الی ۱۲.
مدرس دوره: جناب آقای دکتر انواری.
برگزارکننده: مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه معارف اسلامی.
نحوه برگزاری: فقط به صورت حضوری.
مکان برگزاری: طبقه همکف مدرس۴ دانشگاه معارف اسلامی.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد