تحلیل و بررسی ابعاد فتنه ۹۸

تحلیل و بررسی ابعاد فتنه ۹۸

دوشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۸

نشست دانشجویی «تحلیل و بررسی ابعاد فتنه ۹۸»

سخنران: دکتر علیرضا زاکانی

دوشنبه ۱۱ آذرماه، ساعت ۱۰ صبح

دانشگاه معارف اسلامی، سالن امام رضا (ع)

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی