تعطیلی دانشگاه معارف اسلامی‌ تا اطلاع ثانوی

تعطیلی دانشگاه معارف اسلامی‌ تا اطلاع ثانوی

سه شنبه, ۲۰ اسفند, ۱۳۹۸

به اطلاع همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به ضرورت پیشگیری و عمل به توصیه های بهداشتی، دانشگاه تا اطلاع ثانوی بر اساس لزوم و برنامه اعلامی معاونت ها به صورت شیفتی دایر می باشد.

منبع خبر: اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه معارف اسلامی