تمدید انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی تا روز سه شنبه ۱۲ آذرماه

تمدید انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی تا روز سه شنبه ۱۲ آذرماه

دوشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۸

فرصت ارسال مدارک برای انتخاب دانشجویی ممتاز علمی و فرهنگی به مناسبت روز دانشجو به مدت دو روز و تا روز سه شنبه تاریخ ۱۲ آذرماه تمدید گردید.

 

خبر اصلی و دریافت فرم

منبع خبر: معاونت پژوهشی