دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۳

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۳

یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

به اطلاع داوطلبین محترم آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۳ دانشگاه معارف اسلامی می‌رساند:
کارت ورود به جلسه آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد، روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ فقط از طریق سایت دانشگاه معارف اسلامی از طریق این لینک قابل دریافت خواهد بود؛ لطفاً از مراجعه حضوری به دانشگاه، برای دریافت کارت ورود به جلسه جداً خودداری فرمایید.
لازم به ذکر است زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح در دانشگاه قم به آدرس: «قم ـ انتهای بلوار امین ـ بلوار الغدیر ـ بعد از شهرک قدس ـ دانشگاه قم ـ دانشکده حقوق (برادران) دانشکده اقتصاد (خواهران)» می‌باشد و درب سالن امتحانات رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح بسته خواهد شد.

 

راهنمای شرکت در آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی‌ارشد (ویژه طلاب) دانشگاه معارف اسلامی ـ سال ۱۴۰۳
الف) پاسخنامه‌ و نکات‌ مهمی‌ درباره‌ آن‌
در جلسه آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی‌ارشد ویژه طلاب دانشگاه معارف اسلامی به هر داوطلب یک پاسخنامه داده خواهد شد. در مستطیل‌ بالای‌ پاسخنامه‌ نام‌خانوادگی، نام و شماره‌ داوطلب‌ در آزمون‌ درج‌ شده‌ است‌. نمونه‌ قسمتی‌ از پاسخنامه‌ در ذیل قرار گرفته‌ است‌ که‌ باید پس‌ از ملاحظه‌ آن‌ به‌ نکات‌ زیر توجه‌ کرد:
۱. در مستطیل‌های‌ بالای‌ پاسخنامه ‌نباید چیزی‌ نوشت یا علامتی گذاشت‌ و به ‌غیر از محل‌های مشخص شده‌ در روی پاسخنامه‌ از نوشتن‌ و یا علامتگذاری ‌در سایر محل‌ها خودداری‌ شود، در غیر اینصورت‌ فرد به‌ عنوان‌ متخلف‌ معرفی‌ و برابر مقررات‌ مربوط با وی‌ رفتار خواهد شد.
۲. داوطلب‌ به‌ محض‌ دریافت‌ پاسخنامه‌ لازم است نام‌خانوادگی و نام خود را با نام‌خانوادگی و نام و شماره‌ داوطلبی مندرج‌ در پاسخنامه را با شماره صندلی و شماره مندرج در روی‌ کارت‌ ورودی‌ خود مقایسه‌ کند تا مطمئن‌ شود بین آنها هیچ‌ اختلافی‌ نیست‌ و در صورت‌ مشاهده‌ تفاوت، بیدرنگ‌ موضوع‌ را به‌ نزدیک‌ترین‌ مراقب‌ در جلسه‌ اطلاع‌ دهد و موضوع‌ را دنبال‌ کند تا اختلاف‌ برطرف‌ شود.

 

ب‌) طرز پاسخ‌ دادن‌ به‌ سوالات‌
۱. داوطلب‌ باید محل‌ مخصوص‌ جوابی‌ را که‌ در پاسخنامه‌ برای‌ هر سؤال‌ در نظر می‌گیرد بوسیله‌ مداد سیاه‌ نرم‌ پررنگ‌ (نه‌ خودکار، نه‌ مدادکپی‌ و…) پرکند. برای‌ اطلاع‌ از طرز پرکردن‌ محل‌ مخصوص‌ هر جواب‌ به‌ نمونه‌ پاسخنامه‌ ذیل‌ که‌ در آن‌ به‌ سؤال‌های‌ شماره‌های‌ ۱، ۲، ۳ و ۴ به‌ ترتیب‌ پاسخ‌های‌ فرضی‌ ۱، ۲، ۳ و ۴ داده‌ شده‌ است‌ توجه‌ شود.
۲. چون پاسخنامه‌ بوسیله ماشین‌ علامت‌‌خوان‌ تصحیح‌ می‌شود از کثیف‌ کردن‌، تاکردن‌ و یا گذاشتن‌ هرگونه‌ علامت‌ و اثری‌ بر روی‌ آن خودداری‌ شود.
۳. جواب‌ها باید فقط در پاسخنامه ‌با پرکردن‌ محل‌ مخصوص‌ آنها به ‌وسیله ‌مداد سیاه ‌نرم ‌پررنگ‌ مشخص‌ شود. پاسخ‌هایی ‌که ‌به ‌هر نحو دیگر در پاسخنامه ‌(مثلاً به ‌جای ‌پر کردن ‌محل ‌مخصوص ‌علامت ضربدر (×) گذاشته ‌و یا بطور یکنواخت‌ پررنگ‌ نشود) و یا در دفترچه ‌آزمون ‌علامتگذاری ‌یا نوشته شود قابل تصحیح ‌با ماشین‌ نمی‌باشد.
۴. در تست‌های‌ چهارجوابی‌ برای‌ هر پاسخ‌ صحیح‌ سه‌ نمره‌ مثبت‌ و برای‌ هر پاسخ‌ غلط به ‌منظور خنثی‌ کردن‌ پاسخ‌های‌ حدسی‌ و یا تصادفی‌ یک‌ نمره‌ منفی‌ منظور خواهد شد. بنابراین‌ به‌ داوطلبان‌ توصیه‌ می‌شود اگر پاسخ‌ صحیح‌ سؤالی را اصلاً نمی‌دانند به‌ آن‌ سؤال‌ جواب‌ ندهند زیرا به‌ سؤال‌های‌ بدون‌ جواب‌ نمره‌ منفی‌ و یا مثبت‌ تعلق نمی‌گیرد و اگر به‌ سؤالی‌ بیش‌ از یک‌ پاسخ‌ داده‌ شود پاسخ آن سؤال، غلط محسوب‌ خواهد شد و به‌ آن‌ سؤال‌ یک‌ نمره‌ منفی‌ تعلق‌ خواهد گرفت.

تذکر خیلی مهم: داوطلبان‌ گرامی‌، لازم است‌ مستطیل‌های‌ مربوط به‌ گزینه‌ انتخابی‌ خود را در پاسخنامه‌ با مداد سیاه‌ نرم‌ پررنگ‌ بطور کامل ‌مشکی‌ (سیاه‌) کنند. بدیهی‌ است ‌در صورتیکه‌ قسمتی‌ از مستطیل‌ مورد نظر بطور کامل‌ سیاه‌ (مشکی‌) نشده‌ باشد، در این‌ مورد مسئولیت‌ به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود. نحوه‌ علامتگذاری‌ بصورت صحیح در نمونه‌ پایین مشخص‌ شده‌ است.

 

ج) دفترچه آزمون‌ و مدت‌ پاسخگویی‌ به‌ آنها
در جلسه آزمون به هریک از داوطلبان رشته‌های امتحانی مدرسی مبانی نظری اسلام، مدرسی معارف قرآن و حدیث، مدرسی اخلاق اسلامی، مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، مدرسی انقلاب اسلامی، ارتباطات و تبلیغ فرهنگی، مدیریت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی با رویکرد اسلامی یک دفترچه آزمون حاوی ۱۲۰ سؤال تستی همراه با پاسخنامه و به داوطلبان رشته مشاوره با رویکرد اسلامی یک دفترچه آزمون حاوی ۱۳۵ سؤال تستی همراه با پاسخنامه داده خواهد شد که کلیه داوطلبان لازم است به سؤالات مندرج در دفترچه آزمون در مدت ۱۰۵ دقیقه پاسخ دهند.

 

د) تاریخ و زمان اجرای آزمون
آزمون کلیه داوطلبان، صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. شروع فرآیند برگزاری آزمون ساعت ۰۹:۰۰ (نُه) صبح می‌باشد. درهای‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌، نیم‌ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون بسته‌ خواهد شد، لذا داوطلبان‌ گرامی‌ باید قبل از بسته‌شدن‌ درهای‌ ورودی‌ در محل‌ حوزه‌ امتحانی‌ ذیربط حضور داشته‌ باشند.

 

ﻫ) محل برگزاری آزمون
ـ حوزه امتحانی برادران: قم، انتهای بلوار امین، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، دانشکده حقوق.
ـ حوزه امتحانی خواهران: قم، انتهای بلوار امین، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، دانشکده اقتصاد.

 

و) تذکرات خیلی مهم
۱. در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.
۲. داوطلبان‌ باید علاوه‌ بر کارت‌ ورودی‌، کارت ملی و یا شناسنامه‌ عکسدار، چند مداد سیاه‌ نرم‌ پررنگ‌، مدادپاک‌کن‌، مدادتراش و سنجاق‌ همراه داشته باشند.
۳. از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند کیف‌ دستی‌، ساک‌ دستی‌، کتاب، جزوه‌ و… به‌ جلسه‌ آزمون جداً خودداری‌ شود. همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی (از قبیل تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیجر و…) در جلسه آزمون برخلاف ضوابط می‌‌باشد و با داوطلب به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.
۴. محل امضاء بر روی کارت شرکت در آزمون حتماً باید توسط داوطلب در جلسه امتحان و در زمان تطبیق عکس تکمیل گردد.

تبصره ۱. همراه داشتن شناسنامه عکس‌دار و یا کارت ملی برای ورود به جلسه آزمون الزامی است. بدیهی است از ورود داوطلبانی که کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار خود را به همراه ندارند جلوگیری به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲. رد و بدل کردن هر نوع وسیله از قبیل (خودکار، خودنویس، روان‌نویس، مداد، مداد پاکن، تراش و…) در جلسه آزمون در حکم تقلب تلقی گردیده و طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
تبصره ۳. خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با داوطلبانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

 

دریافت برگه راهنمای آزمون

 

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

 

 

در صورتیکه هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون با مشکل مواجه شدید، در روزها و ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۳۰ صبح تا ۱۵:۰۰ عصر) با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

     ۳۲۱۱۰۲۲۴ ـ ۰۲۵      ۳۲۹۰۲۶۱۲ ـ ۰۲۵

منبع خبر: معاونت آموزشی