دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در ارزشیابی اساتید

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در ارزشیابی اساتید

شنبه, ۸ دی, ۱۳۹۷

مطابق روال نیمسال قبل، جهت شرکت در امتحانات پایان ترم لازم است با مراجعه به سیستم گلستان و شرکت در ارزشیابی اساتید نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید. لازم به ذکر است امکان حضور در امتحان بدون کارت ورود به جلسه مقدور نیست.

آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه ۱۴/دی/۱۳۹۷ می باشد.

منبع خبر: معاونت آموزشی