ساعات حضور هفتگی مدیران گروه (آنلاین) در نیمسال اول ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹

ساعات حضور هفتگی مدیران گروه (آنلاین) در نیمسال اول ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹

دوشنبه, ۱۹ آبان, ۱۳۹۹

با عنایت به هماهنگی به عمل آمده و ایجاد زیرساخت جهت ارتباط آنلاین برای طرح و پیگیری مسایل آموزشی و پژوهشی دانشجویان محترم می توانند طبق برنامه زمان بندی ذیل هر هفته به صفحه مربوط به مدیر گروه در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی مراجعه نمایند.

 

جناب آقای دکتر ابروش ـ مدیریت فرهنگی یک شنبه ها ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲ لینک ورود
جناب آقای دکتر ابوالقاسم زاده ـ اخلاق اسلامی شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۱ لینک ورود
جناب آقای دکتر ارجینی ـ انقلاب اسلامی سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ لینک ورود
جناب آقای دکتر جدیری ـ مشاوره یک شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ لینک ورود
جناب آقای دکتر گرامی معاون مدیر گروه ـ مبانی نظری اسلام چهارشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ لینک ورود
جناب آقای دکتر دانشکیا ـ تاریخ و تمدن اسلامی یک شنبه ها ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۲ لینک ورود
جناب آقای دکتر قنبری نیک ـ تبلیغ دین یک شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۱ لینک ورود
جناب آقای دکتر منصوری ـ معارف قرآن و حدیث دوشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵ لینک ورود
منبع خبر: معاونت آموزشی