فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹

دبیرخانه هماهنگی گروه‌های معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان با اهداف ذیل اقدام به انتشار فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی نموده است و بدین‌وسیله از پژوهشگران و صاحب‌قلمان این عرصه برای ارسال مقاله در محورهای مذکور در پوستر فراخوان، دعوت بعمل می‌آورد:
۱. توسعه پژوهش در قلمرو آموزش معارف و تربیت اسلامی
۲. شناسایی چالش‌ها و انعکاس دیدگاه‌های جدید در زمینه آموزش معارف و تربیت اسلامی
۳. تأمین محتوای آموزشی دروس معارف و تربیت اسلامی
۴. مسئله‌شناسی نوین در آموزش معارف و تربیت اسلامی

منبع خبر: معاونت پژوهشی