فراخوان ارسال مقاله به «کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث»

فراخوان ارسال مقاله به «کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث»

یکشنبه, ۳۰ آذر, ۱۳۹۹

کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث به همت مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه و با همکاری مراکز علمی ازجمله دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد.
بدین وسیله از استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان محترم دانشگاه معارف اسلامی دعوت می‌شود مقالات علمی خود را به نشانی اینترنتی همایش http://hamayesh.miu.ac.ir/hadith ارسال نمایند.

تمدید مهلت ارسال چکیده و مقاله
آخرین مهلت ارسال چکیده: ۳۰ / ۱۱ / ۹۹
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۳۰ / ۱۲ / ۹۹
تاریخ برگزاری همایش: سال ۱۴۰۰

ـ دانش‌آموختگان محترمی که عضو هیئت علمی دانشگاه محل خدمت خود هستند حتماً عبارت «دانش‌آموخته دانشگاه معارف اسلامی» را نیز در اطلاعات خود در سامانه همایش درج نمایند.
ـ پس از ارسال مقاله به سامانه همایش عنوان مقاله و مشخصات خود را به ایمیل گروه معارف قرآن و حدیث tafsir@maaref.ac.ir ارسال نمایید.

در بهمن ماه پیش‌نشست کنگره در دانشگاه معارف اسلامی برگزار خواهد شد.

منبع خبر: روابط عمومی