فراخوان ارسال مقاله به «کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث»

فراخوان ارسال مقاله به «کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث»

سه شنبه, ۱۹ اسفند, ۱۳۹۹

کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث به همت مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه و با همکاری مراکز علمی ازجمله دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد.
بدین وسیله از استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان محترم دانشگاه معارف اسلامی دعوت می‌شود مقالات علمی خود را به نشانی اینترنتی همایش http://hamayesh.miu.ac.ir/hadith ارسال نمایند.

 

تمدید مهلت ارسال چکیده و مقاله
آخرین مهلت ارسال چکیده: ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۳۱ / ۰۵ / ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری همایش: پائیز ۱۴۰۰

 

ـ دانش‌آموختگان محترمی که عضو هیئت علمی دانشگاه محل خدمت خود هستند حتماً عبارت «دانش‌آموخته دانشگاه معارف اسلامی» را نیز در اطلاعات خود در سامانه همایش درج نمایند.
ـ پس از ارسال مقاله به سامانه همایش عنوان مقاله و مشخصات خود را به ایمیل گروه معارف قرآن و حدیث tafsir@maaref.ac.ir ارسال نمایید.
در بهار سال ۱۴۰۰ پیش‌نشست کنگره در دانشگاه معارف اسلامی برگزار خواهد شد.

 

منبع خبر: معاونت پژوهشی