موفقیت نشریات علمی دانشگاه معارف اسلامی در کسب رتبه «ب»

موفقیت نشریات علمی دانشگاه معارف اسلامی در کسب رتبه «ب»

یکشنبه, ۱۳ شهریور, ۱۴۰۱

در سایه الطاف الهی و بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریات علمی پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی موفق به کسب رتبه «ب» شدند.
معاونت پژوهش ضمن تشکر از زحمات مسئولین نشریات علمی دانشگاه و حمایت‌های ریاست محترم دانشگاه، این ارتقای رتبه را به جامعه علمی دانشگاه معارف اسلامی تبریک عرض می‌نماید.
این افتخار مرهون تلاش‌های بی‌دریغ دست‌اندرکاران نشریات اعم از سردبیران و دبیران محترم تحریریه، کارشناسان تحریریه و اعضای محترم تحریریه نشریات است.
امیدواریم نویسندگان محترم و نخبگان علمی همانند سالیان قبل با ارسال مقالات خود به نشریات علمی ـ پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی، در راستای تحقق رسالت های علمی دانشگاه همراهی و تشریک مساعی نمایند.