میزگرد بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی

میزگرد بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی

سه شنبه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۷

میزگرد بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی

 

با حضور اساتید ارجمند

جناب آقای دکتر مصطفی ملکوتیان       استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر یحیی فوزی                استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی     استادیار  اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه

منبع خبر: معاونت پژوهشی