نحوه برگزاری آزمون غیرحضوری (مجازی) امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نحوه برگزاری آزمون غیرحضوری (مجازی) امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سه شنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۰

ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای دانشجویان و باتوجه به شرایط کرونایی موجود، روش‌های پیشنهادی ارزشیابی نهایی دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ به اطلاع استادان محترم رسیده شده است.
جهت اطلاع از روش‌های ارزشیابی استاد، از طریق نماینده کلاس یا کارشناسان آموزش (در مقطع کارشناسی‌ارشد با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۱۲ ـ ۰۲۵ آقای روستا، مقطع دکتری ۳۲۱۱۰۲۰۱ ۰۲۵ آقای مهربخش و واحد امتحانات با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۲۴ ـ ۰۲۵ آقای حسینعلی‌پور) پیگیری لازم به عمل آید.

 

مقطع دکتری:

لازم است که استادان محترم برای ارزشیابی تحصیلی دانشجو هر دو محور را مد نظر داشته باشند. بدین نحو که حداقل یک بند از «محور الف» و حداقل دو بند از «محور ب» را جهت ارزشیابی نهایی دانشجو در نظر بگیرند.

 

• «محور الف»

۱. طراحی سؤال‌های تحلیلی (مبتنی بر نقد و تحلیل خود دانشجو) ـ امتحان در منزل.
۲. طراحی سؤال‌های OpenBook (مبتنی بر نقد و تحلیل یک دیدگاه، نقد و تحلیل یک مسئله مرتبط با رشته و گرایش) ـ امتحان در منزل.

 

• «محور ب»

۱. برگزاری آزمون شفاهی (مصاحبه) از طریق تماس تلفنی.
۲. برگزاری آزمون شفاهی با استفاده از نرم‌افزار Adobe Connect در صورت فراهم بودن زیر ساخت هم برای استادان و هم برای دانشجویان و یا از طریق نرم‌افزارهای مشابه.
۳. برگزاری کنفرانس علمی و ارائه سمینار از طریق نرم‌افزار Adobe Connect در صورت امکان و یا از طریق نرم‌افزارهای مشابه.
۴. درخواست ارائه مقاله از دانشجویان.
۵. ارزیابی مقالات، تحقیقات کلاسی، تلخیص کتاب خواسته شده از دانشجویان.
۶. ارزیابی فعالیت‌های کلاسی دانشجویان (حضور و شرکت در مباحث کلاسی، انجام تکالیف خواسته شده، ارائه سمینار، تقریر مباحث کلاسی و …).

 

مقطع کارشناسی‌ارشد:

لازم است که استادان محترم برای ارزشیابی تحصیلی دانشجو هر دو محور را مد نظر داشته باشند. بدین نحو که حداقل یک بند از «محور الف» و حداقل یک بند از «محور ب» را جهت ارزشیابی نهایی دانشجو در نظر بگیرند.

 

• «محور الف»

۱. طراحی سؤال‌های تحلیلی (متناسب با سطح ارشد) ـ امتحان در منزل.
۲. طراحی سؤال‌های OpenBook (ناظر به طبقه‌بندی دیدگاه‌ها و مرجع‌بندی دیدگاه‌های موجود ناظر به رشته ـ گرایش) ـ امتحان در منزل.

 

• «محور ب»

۱. برگزاری آزمون شفاهی (مصاحبه) از طریق تماس تلفنی.
۲. برگزاری آزمون شفاهی از طریق نرم‌افزار Adobe Connect در صورت امکان و یا از طریق نرم‌افزارهای مشابه.
۳. درخواست ارائه مقاله (در حد کارشناسی‌ارشد) و یا تحقیق و تلخیص.
۴. ارزیابی فعالیت‌های کلاسی دانشجویان (حضور و شرکت در مباحث کلاسی، انجام تکالیف خواسته شده، ارائه سمینار، تقریر مباحث کلاسی و …).

منبع خبر: معاونت آموزشی