نشریه شماره ۴۰ فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به زودی منتشر می‌شود

نشریه شماره ۴۰ فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به زودی منتشر می‌شود

چهارشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۹

چهلمین شماره فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (پاییز ۱۳۹۹) با مشخصات و مقالات ذیل به زودی منتشر خواهد شد.

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله شاکری

سردبیر: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جباری

دبیر تحریریه: دکتر محمدحسین دانش‌کیا

کارشناس فصلنامه: آقای علی محمدی

 

ردیف

عنوان مقاله نویسندگان

رتبه / گروه / محل خدمت

۱

سبک‌شناسی مواجهه رسول الله صلّی الله علیه و آله  با گسست‌های فعال اجتماعی امیرمحسن عرفان استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

۲

سیر تحول شمایل‌نگاری رسول خدا (ص) در مکاتب نگارگری تاریخ میانه ایران ۱: مریم سلیمانی

۲: فرزانه فرخ فر

۳: اکرم محمودی

۱: دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه نیشابور

۲: استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه نیشابور

۳: مربی گروه نقاشی دانشگاه نیشابور

۳

تبیین سبک‌های خراج‌نگاری در تمدن اسلامی تا سال۶۵۰ هجری ۱: فرشته بوسعیدی

۲: محمدعلی چلونگر

۳: اصغر منتظرالقائم

۱: دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان و مدرس دروس معارف اسلامی

۲: استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

۳: استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و مدرس دروس معارف اسلامی

۴

بررسی وجوه افتراق آثار جغرافی نویسان مکتب بلخی: اصطخری، ابن حوقل و مقدسی ۱: مصطفی عرب عامری

۲: سمانه خلیلی فر

۳: سید مصطفی حسینی

۱: دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران و مدرس دروس معارف اسلامی

۲: دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

۳: دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران و مدرس دروس معارف اسلامی

۵

نقش علمای مهاجر بحرینی در گسترش تشیع در ایران از صفویه تا پایان قاجاریه ۱: محمدحسن انصاری

۲: حمید اسدپور

۱: دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه خلیج فارس بوشهر

۲: استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر

۶

در نسبت طبیعیات قدیم و جدید و بررسی و نقد آرای برخی صاحبنظران غلامحسین رحیمی استاد دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

 

منبع خبر: معاونت پژوهشی