نشریه شماره ۴۱ فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر خواهد شد

نشریه شماره ۴۱ فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر خواهد شد

چهارشنبه, ۱۷ دی, ۱۳۹۹

چهل‌ویکمین شماره نشریه فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (زمستان ۱۳۹۹) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر خواهد شد.

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدرضا جباری

دبیر تحریریه: دکتر محمدحسین دانش‌کیا

کارشناس فصلنامه: آقای علی محمدی

 

عنوان مقاله نویسندگان رتبه / گروه / محل خدمت
۱ مدیریت نیروی انسانی (کارگزاران قضایی) در نظام قضایی علوی سید روح‌الله پرهیزکاری استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
۲ تکاپوهای زنان در عرصه دانش  و خدمات پزشکی از تجربه تا عمل در تمدن اسلامی عصر عباسی ۱: نصرت بانو عزیزی

۲: فاطمه جان احمدی

۱: دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
۲: دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دروس معارف اسلامی
۳ بازنمایی هنر اسلامی در هنر ایتالیای قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی یاسمن فرهنگ‌پور دانشجوی دکتری تاریخ هنر و نمایش دانشگاه فلورانس ایتالیا
۴ تحول و تطور طغراء در تمدن اسلامی عباس احمدوند دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دروس معارف اسلامی
۵ واکاوی انتساب جلد دوم ارشاد القلوب به حسن بن محمد دیلمی ۱: اردشیر اسدبیگی

۲: حمیده طلائی

۱: استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
۲: مربی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و مدرس دروس معارف اسلامی
۶ واکاوی تاریخی اجزاء و ارکان شهری کاشان در عهد صفوی
(براساس منابع تاریخی و اسناد تصویری)
میلاد باغ‌شیخی دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران

 

 

منبع خبر: معاونت پژوهشی