نشریه شماره ۴۲ فصلنامه «مطالعات تفسیری» بزودی منتشر می‌شود

نشریه شماره ۴۲ فصلنامه «مطالعات تفسیری» بزودی منتشر می‌شود

چهارشنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۹

چهل و دومین شماره فصلنامه مطالعات تفسیری (تابستان ۹۹) با مشخصات و مقاله‌های ذیل بزودی منتشر می‌شود:

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله شاکری

سردبیر: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا مودب

دبیر تحریریه: دکتر علیرضا کمالی

کارشناس فصلنامه: حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی مجد

ردیف عنوان مقاله نویسنده رتبه و محل خدمت
۱ تحلیل معنایی «جهاد کبیر» در قرآن کریم با تکیه بر آیه ۵۲ سوره فرقان حامد پوررستمی

ادریس عظیما

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران

۲ تفسیر اجتماعی آیات ربا برای فهم دلایل ممنوعیت مطلق آن فرج الله میرعرب دانشیار گروه علوم قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۳ تفسیرعرفانی-انفسی آیه ۱۷۲ اعراف، دیدگاهها در انکارروایات عالم ذر، برون رفت­ها محمد شریفی

اکرم حسین زاده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه

۴ واکاوی شادی مؤمنان در آیات ابتدایی سوره روم  در پرتو نقد قرائات مجید زارعی

حامد دژآباد

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

۵ نقدی بر تفسیر علمی «هفت آسمان و زمین» در قرآن سید حسین کریم‌پور

سید محسن موسوی

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

استادیار دانشگاه مازندران، گروه علوم قرآن و حدیث

۶ بررسی انتقادی انتساب کفر از سوی ابن تیمیه به انبیا خصوصا حضرت شعیب با تاکید بر آیه ۸۸ سوره اعراف عبدالرحمان باقرزاده

مهران رضایی

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

۷ تفسیر تطبیقی آیه ۱۷۹ آل عمران با محوریت تشخیص معیار تمییز خبیث از طیب فاطمه رضایی

ولی الله نقی پورفرد

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن قرآن کریم

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

۸ مساله صلب و ترائب در کیفیت خلقت انسان از منظر مفسران فریقین علی کربلایی پازوکی

قدسیه علی اوسط

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

دانش پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی مجتمع عالی کوثر

۹ دیدگاه تفسیری گرهارد باورینگ در باره وجه خدا و نقد آن با تکیه بر المیزان محمد فخر

سیدرضا مودب

دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه قم

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

۱۰ گفتمان سازی قرآن در جهت مبارزه با کم فروشی معصومه میرزاجانی

رقیه صادقی نیری

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

۱۱ الگوی توزیع درآمد و ثروت از منظر تفسیر قرآن کریم سید محمدکاظم رجائی دانشیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
۱۲ تفسیر مدارک التنزیل  و مبانی قرائات، ترجیح و اختیار آن از نگاه امام نسفی محمدرضا ستوده‌نیا

سیدثمرالدین صمداف

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

دکترای تفسیر تطبیقی، جامعه المصطفی (ص) العالمیه

 

جهت مشاهده و دریافت چکیده مقالات اینجا کلیک نمایید.

منبع خبر: معاونت پژوهشی