نشریه شماره ۴۵ فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» منتشر شد

نشریه شماره ۴۵ فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» منتشر شد

یکشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۴۰۱

چهل‌وپنجمین شماره فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (زمستان ۱۴۰۰) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر شد.

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جباری

دبیر تحریریه: دکتر محمدحسین دانش‌کیا

کارشناس فصلنامه: آقای علی محمدی

 

ردیف

عنوان مقاله نویسندگان

رتبه / گروه / محل خدمت

۱

نسبت سیالیت واکنشی ـ تجدیدی علم در قرآن و جهان علم سنتی در تمدن اسلامی ۱: محمد کرمانی‌کجور

۲: عبدالحسین خسروپناه

۳: سیدضیاءالدین ‌میرمحمدی

۱: دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی. (نویسنده مسئول)

۲: استاد گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۳: استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

۲

اهداف کاربست مدارا با مخالفان در سیره نبوی و علوی ۱: محمد حسین توکلیان

۲: امیر محسن عرفان

۳: علی الهامی

۱: دانشجوی دکتری مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی (نویسنده مسئول)

۲: استادیار دانشگاه معارف اسلامی

۳: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳

بازپژوهی مؤلفه‌های شیعی آیین فتوت ۱: حسین پولادیان

۲: فرامرز خجسته

۳: زهرا انصاری

۱: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

۲: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول)

۳: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

۴

حضور و جایگاه ایرانیان در تاریخ و تمدن سیسیل در دوره اسلامی ۱: مهدی عزتی

۲: محمدعلی چلونگر

۱: استادیار گروه تاریخ دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران و مدرس دروس معارف اسلامی (نویسنده مسئول)

۲: استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

۵

فرآیند عصری‌سازی افعال پیامبر(ص) مهدی مردانی (گلستانی) استادیار پژوهشکده علوم اسلامی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

۶

امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی ـ اخلاقی

برای شیعیان نیشابور

۱: محمد نویدفر

۲: لیلا نجفیان رضوی

۳: محمود مهدوی دامغانی

۱: کارشناس ارشد تاریخ تشیع دانشگاه فردوسی مشهد

۲: استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی (نویسنده مسئول)

۳: استادیار بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

۷

نقش و جایگاه حنین بن اسحاق و ابن سینا در تکامل دانش چشم‌پزشکی ۱: اصغر منتظرالقائم

۲: مصطفی نجاران

۳: بدرالسادات علیزاده‌مقدم

۱: استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. مدرس معارف اسلامی

۲: دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

۳: استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور و مدرس دروس معارف اسلامی

 

جهت مشاهده و دریافت مقالات اینجا کلیک نمایید.

منبع خبر: معاونت پژوهشی