نشریه شماره ۴۵ فصلنامه «مطالعات تفسیری» منتشر ‌گردید

نشریه شماره ۴۵ فصلنامه «مطالعات تفسیری» منتشر ‌گردید

دوشنبه, ۱۶ فروردین, ۱۴۰۰

چهل و پنجمین شماره فصلنامه مطالعات تفسیری (بهار ۱۴۰۰) با مشخصه‌ها و مقاله‌های ذیل منتشر ‌شد:

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر سید رضا مؤدب

دبیر تحریریه: دکتر علیرضا کمالی

کارشناس فصلنامه: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی محمدی مجد

 

ترتیب عنوان نویسنده رتبه/ گروه/ محل خدمت
۱ بررسی دیدگاه مفسران در باره چگونگی زمین اخروی در مقایسه با زمین دنیوی با تاکید بر آیه ۴۸ إبراهیم محمدتقی گل محمدی

محمدرضا بلانیان

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه یزد

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه یزد

۲ نگرشی نو پیرامون مفهوم آیات ۵ تا ۷ طارق با تأکید بر نقد آراء موجود سید جلیل امامی میبدی

کمال صحرایی اردکانی

دانشجوی دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه میبد

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد

۳ معناشناسی معاشرتِ معروف‌مدار در قرآن و مصادیق تفسیری آن علی مدبّر (اسلامی) استادیار گروه تفسیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۴ بازخوانی مسئولیت انسان در دیدگاه تفسیری علامه طباطبائی محمد صدقی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
۵ بررسی تفسیر آیاتی از  قرآن کریم  بر پایه پدیده جایگزینی نحوی عباس اقبالی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
۶ بررسی تفسیری زمینه‌سازان ظهور در آیات آغازین سوره اسراء ولی الله نقی پورفر

صدیقه پروان

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

۷ بررسی تفسیری شمولیت زنان‌ پیامبراکرم(ص) در مصداق آیه ‌تطهیر از دیدگاه مفسران فریقین هادی وحدانی فر استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸ واکاوی تعارض آراء مفسران عامه در معنای «یعصمک» با احادیث مسموم شدن پیامبر(ص) زهره اخوان

مجید زیدی جودکی

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

۹ فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم حمید سعیدبخش

سید محمد مرتضوی

دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰ تحلیل فرایند طرح مسائل توحید نظری در سیر نزول قرآن محمدمیثم حقگو دانش‌آموخته دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
۱۱ تحلیل تطبیقی کارکردهای سیاق در تفاسیر المیزان و نمونه لیلا احمدی

محمد فاکر میبدی

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی قم

استاد گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه

۱۲ بررسی بازگشت بنی‌اسرائیل به مصر پس از عبور از دریا از منظر مفسران قرآن کریم حسین نقوی استادیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 

جهت مشاهده و دریافت چکیده مقالات اینجا کلیک نمایید

منبع خبر: معاونت پژوهشی