نشریه شماره ۶۴ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

نشریه شماره ۶۴ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

یکشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۰

شصت و چهارمین شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی (بهار ۱۴۰۰) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر شد.

صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر روحالله شاکری

سردبیر: آیتالله دکتر احمد بهشتی

دبیر تحریریه: دکتر ابوذر رجبی

 

ردیف

نام مقاله نویسنده مشخصات نویسندگان

۱

نگره تفکیک و ادله عقلی جسمانیت نفس، بررسی و نقد

(با محوریت شیخ مجتبی قزوینی)

 

علی قدردان قراملکی دانش آموخته دکتری دانشگاه معارف اسلامی(نویسنده مسئول)
غلامحسین گرامی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حسن پناهی آزاد استادیار دانشگاه معارف اسلامی

۲

برهان «حدوث صفات» بر اثبات وجود خدا در کلام امامیّه حمید عطائی نظری استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدرس معارف اسلامی

۳

بررسی تطبیقی فراز «یا مَن دلّ علی ذاتِه بِذاته» دعای صباح با تقریرات برهان صدیقین

 

مسلم احمدی دانشجوی دکتری مبانی نظری دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)
مجتبی میردامادی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران
عباس قربانی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

۴

بررسی انتقادی ارتباط معنائی «دعا» و «خواستن» در آموزه­های اسلامی و قانون جذب هاشم قربانی استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه بین­المللی امام خمینی ره

۵

بررسی مساله «فرزندآوری خداوند» مبتنی بر استدلال های فلسفی ذیل آیه ۳ سوره توحید

(بر مبنای تفاسیر ابن سینا، صدرالمتالهین و علامه طباطبایی)

 

مهران رضائی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)
عباس بخشنده بالی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
عبدالرحمان باقرزاده لداری استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

۶

نقش توحید در صورت بندی گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) احمد عزیزخانی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

۷

بررسی اجتماع دو قادر بر یک مقدور از دیدگاه معتزله و امامیه

 

سید حسن قاضوی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران
حمید ملک مکان استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)
سید محمد قاضوی دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقر العلوم قم

۸

تبیین مفهوم مقدس و نامقدس در دین شناسی مکتب کارکردگرایی و پدیدار شناسی

 

علیرضا خواجه گیر استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد و مدرس معارف اسلامی(نویسنده مسئول)
سوسن ایزدی دستنایی دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد

۹

تبیین جایگاه زن در اندیشه جریان­های سلفی  معاصر

 

علی ایمانی استادیار  گروه معارف اسلامی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا (نویسنده مسئول)
ولی‌محمد احمدوند دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

۱۰

نقد دوگان‌انگاری خلقت و تکامل بر اساس قرآن فرزانه روحانی مشهدی استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی و مدرس معارف اسلامی

 

جهت مشاهده و دریافت چکیده مقالات اینجا کلیک نمایید

منبع خبر: معاونت پژوهشی