نشریه شماره ۶۵ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» به زودی منتشرخواهد شد

نشریه شماره ۶۵ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» به زودی منتشرخواهد شد

دوشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۰

شصت و پنجمین شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی (تابستان ۹۹) با مشخصات و مقاله‌های ذیل به زودی منتشر خواهد شد.

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: آیت‌الله دکتر احمد بهشتی

دبیر تحریریه: آقای دکتر ابوذر رجبی

کارشناس فصلنامه: آقای دکتر علی برخورداری

 

ردیف

نام مقاله نویسنده مشخصات نویسندگان

۱

تحلیل سیر تطوّر مکاتب حدیثی امامیه

(بر پایه نظریه ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن)

حامد مصطفوی فرد استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (نویسنده مسئول)
سیدکاظم طباطبایی پور استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فروسی مشهد

۲

ظرفیت زبان شناختی قرآن برای تولید علوم انسانی مصطفی کریمی استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی (ره) و مدرس معارف اسلامی

۳

بررسی انتقادی نسبت «آب، ارتعاش و معنویت» در اندیشه ماسارو ایموتو محمد حسین کیانی پژوهشگر پسادکتری فلسفه دانشگاه قم و مدرس معارف اسلامی

۴

چیستی معرفت نفس و نقش آن در وصول به مقام توحید از دیدگاه علامه طباطبایی کامبیز کامرانی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مسلم محمدی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و مدرس معارف اسلامی
احمد شه گلی استادیار موسسه حکمت و فلسفه ایران و مدرس معارف اسلامی

۵

مراحل تحول ایمان از دیدگاه اسلام در مقایسه با دیدگاه فولر سوده رحمانی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
زهرا تنها استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد خرم‌آباد (نویسنده مسئول)
راضیه جلیلی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد خرم‌آباد
علی فتح الهی دانشیار گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد خرم‌آباد و مدرس معارف اسلامی

۶

نقدی بر ماهیت معرفتی کلام سلفی محمد باقر پورامینی استادیار گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرس معارف اسلامی

۷

بررسی تطبیقی سازگاری مسئله شر با وجود خدا بر اساس دفاع مبتنی بر اختیار پلنتینگا و سعادت محوری علامه مصباح یزدی حسین سرداری کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ملایر و مدرس معارف اسلامی ( نویسنده مسئول)
احسان ترکاشوند استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر

۸

تحلیل انتقادی مبانی فلسفی کلامی مسئله آزادی جان استوارت میل براساس آرای علامه جعفری ابوذر رجبی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
سیدحسین شمس‌اللهی دانش­آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی

۹

مواجهه‌ی آلیستر مگ‌گراث با الحاد تکاملی ریچارد داوکینز و ارزیابی انتقادی آن امرالله قلی زاده دانش‌اموخته دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی( نویسنده مسئول)
یوسف دانشور نیلو استادیارگروه کلام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و مدرس معارف اسلامی

۱۰

تبیین نقش اراده انسان در کنش تمدنی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی محمدرضا ابراهیم‌نژاد دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد نصیری رضی استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
سید سعید روحانی دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
منبع خبر: معاونت پژوهشی