نشریه شماره ۷۱ فصلنامه «مطالعات انقلاب اسلامی» به زودی منتشر می‌شود

نشریه شماره ۷۱ فصلنامه «مطالعات انقلاب اسلامی» به زودی منتشر می‌شود

یکشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲

هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی (زمستان ۱۴۰۱) با مشخصات و مقاله‌های ذیل به زودی منتشر می‌گردد:

صاحب‌امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیرمسئول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: دکتر مصطفی ملکوتیان

دبیر تحریریه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسین ارجینی

کارشناس فصلنامه: دکتر محمدجواد فرج‌نژاد

 

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده/نویسندگان

۱.

ارائه الگوی راهبردی پرورش مدیران جهادی با تاکید بر الگوی شایستگی در نظام فکری شهید سلیمانی زهرا انجم شعاع

۲.

نقش جمهوری اسلامی ایران در تغییر الگوی امنیتی منطقه غرب آسیا محمد عبدالهی (نویسنده مسئول)
مجید توسلی رکن‌آبادی

۳.

رابطه عقلانیت و مشروعیت در اثبات ولایت فقیه با تاکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) سیدمجتبی جلالی (نویسنده مسئول)
سیدحسن جلالی
سعید صفی شلمزاری

۴.

توسعه از نظر علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران رضا رمضان ‌نرگسی

۵.

ارزیابی رویکرد باستانگرا در دولت پهلوی اول با مؤلفههای مشروعیت زا در ایران باستان محمد جمیری (نویسنده مسئول)
محمد کشاورز بیضایی

۶.

تبیین اثر بخشی انگیزشی «خودباوری» بر پیشرفت جامعه در عرصه «علم و پژوهش» (با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب) محمدهادی منصوری
علیرضا شیرزاد

۷.

راهبردهای معرفتی و عملیاتی در ایجاد و گسترش همگرایی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری معصومه اسماعیلی
حسن احمدیان دلاویز

۸.

ماهیت‌شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیه جهانگیر مسعودی (نویسنده مسئول)
فاطمه‌کبری فرهادی‌مجد
مرتضی حسینی شاهرودی
منبع خبر: معاونت پژوهشی