وبینار نقش شهید سردار سلیمانی و سپاه قدس در فرآیند تمدن نوین اسلامی

وبینار نقش شهید سردار سلیمانی و سپاه قدس در فرآیند تمدن نوین اسلامی

پنجشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۹

به گزارش انجمن تاریخ و تمدن اسلامی و هماهنگی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی قم ، وبینار « نقش شهید سردار سلیمانی و سپاه قدس در فرآیند تمدن نوین اسلامی» برگزار می گردد.

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی

زمان: دوشنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه ۹۹ ساعت ۱۱

 

لینک ورود به کلاس روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ ساعت ۱۱ صبح فعال می شود

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی