پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان ) ـ سال ۹۸

پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان ) ـ سال ۹۸

یکشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۸

با توجه به اطلاعیه قبلی اعلام پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان ) داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق اطلاعیه پذیرش، در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

 

دفتر استعداد های درخشان دانشگاه معارف اسلامی

۳۲۹۴۶۰۲۶ ـ ۰۲۵ (داخلی ۱۲۰ و ۱۲۱)

با شناسه واریز ۳۲۸۰۴۵۹۷۶۱۱۳۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۹۰۰۲

تاریخ ارسال مدارک :

شنبه۲ آذر ماه ۹۸ تا پنج شنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸

نشانی ارسال مدارک به صورت پیشتاز :

قم: ابتدای بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی.

کدپستی: ۳۷۱۶۶۸۶۵۶۶

(حتما برروی پاکت عبارت «پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری» قید و به صورت پیشتاز ارسال شود.)

 

پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان )

اطلاعیه پذیرش

فرم تقاضای ثبت نام

فرم مشخصات تفصیلی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی