گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد اصدق‌پور

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد اصدق‌پور

یکشنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۱

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد اصدق‌پور، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۷ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
موضوع رساله: کشف، تبیین و تحلیل منظومه معرفتی سید جمال‌الدین اسدآبادی و تاثیر آن بر اندیشه و رفتارهای سیاسی اجتماعی وی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ابوذر رجبی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد صفر جبرئیلی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی‌لک، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از رساله و انجام اصلاحات درخواستی اساتید محترم داوران در جلسه پیش‌دفاع پرداخت.
در ادامه داوران محترم به نقد رساله پرداخته و نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به نقد داوران پاسخ داده و یا برخی را پذیرفتند تا اصلاح شود. سپس اساتید به جهت ارزشیابی رساله به شور نشسته و نمره را مشخص نمودند. به بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

 

چکیده رساله
جریان‌شناسی محتاج و نیازمند منظومه‌شناسی است و یکی از کاربست‌های مفید و مهم منظومه‌نگاری فهم صحیح و عمیق مبانی و علل شکل‌گیری جریان‌های فکری ـ اصلاحی است که به تبع آن می‌توان عملکرد جنبش‌ها و خیزش‌های اصلاحی اجتماعی ـ سیاسی پیشین و معاصر را پایش، تحلیل و نقادی کرد. سیدجمال‌الدین اسدآبادی شخصیتی است مهم و جریان‌ساز که همچنان درکانون توجه پژوهشگران و کنشگران اجتماعی قرار دارد. یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذاری و جریان‌ساز بودن وی، مبانی فکری ـ معرفتی اوست. نوآوری این تحقیق، تحقّق منظومه فکری ـ اجتماعی سیدجمال است که به نوبه خود اثری بدیع می‌باشد. مسئله اصلی این پژوهش، خوانش عقل‌گرایانه از هندسه معرفتی سیدجمال در حوزه بینش، منش و کنش‌های اجتماعی ـ سیاسی او است. هرچند در آثار فراوانی از زوایای گوناگون ایجابی و سلبی، به اندیشه و رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی وی نگریسته شده است؛ اما این رساله با کشف، تبیین و تحلیل منظومه فکری ـ معرفتی سیدجمال در صدد برجسته‌سازی و اثبات عقل‌گرایی سید در ابعاد بنیادین و محوری بینشی، منشی و کنشی است. زیرا سیدجمال از شخصیت‌های تأثیرگذار در حوزه عقل‌گرایی دینی و از پیشگامان جریان عقلانیت‌ اسلامی در دوران معاصر می‌باشد. جریانی که در شکل‌گیری نهضت‌ها و حرکت‌های اصلاحی صدساله اخیر در جهان اسلام از نقشی محوری برخوردار بوده است. براساس یافته‌های تحقیق؛ سید از مبانی معرفتی، الهیاتی، ارزشی و … در حوزه رفتار و کنش‌های سیاسی اجتماعی کاملاً متأثر است. در عرصه معرفت‌شناختی کاملاً بینش رئالیستی او در مقام عمل خود را نشان می‌دهد. در حوزه نگرش هستی‌شناسانه، هستی را جزئی از هندسه نظام احسن الهی تعریف می‌نماید. انسان را مَلَکی زمینی و شریف‌ترین مخلوقات معرفی می‌کند که دارای ساحت قدسی است و با عنایت ویژه حق‌تعالی، منور به نور عقل می‌باشد که می‌تواند با پرورش و شکوفایی عقل در پرتو وحی‌الهی از مقام عقلانیت اسلامی برخوردار گردد. این انسانِ متعادلِ متألّه، از رهگذر سلوک در طریق یگانه دین حق؛ یعنی اعتقاد و التزام به آموزه‌های دین مبین اسلام، که ضامن سعادت دنیوی و اخروی و همچنین پاسخگو و تأمین‌کننده نیازهای متعدد فردی، اجتماعی و سیاسی جامعه بشری است، به رشد و تعالی تمدن انسانی و اندیشه توحیدی و حیات طیبه فردی و اجتماعی همراه با فضائل انسانی و کمالات معنوی نائل خواهد آمد.

 

واژگان کلیدی
منظومه ‌معرفتی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، اندیشه سیاسی ـ اجتماعی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، رفتار سیاسی ـ اجتماعی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، مبانی معرفت‌شناختی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، مبانی هستی‌شناختی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، مبانی انسان‌شناختی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، مبانی ارزش‌شناختی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، مبانی دین‌شناختی سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی، عقلانیت ‌اسلامی.

منبع خبر: معاونت آموزشی - واحد امور پایان نامه ها