تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

باتوجه به استقبال عزیزان داوطلب و
پیرو درخواست های مکرر مهلت ثبت نام در آزمون دکتری این دانشگاه تا تاریخ
۹۳/۰۳/۲۰ تمدید شد.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید