زمان برگزاری آزمون زبان دکتری دورۀ سوم (کلیه گرایش ها)

به اطلاع دانشجویان دوره سوم دکتری
(کلیه گرایش‌ها) می‌رساند:
هیچگونه تغییری در زمان برگزاری آزمون زبان دکتری دورۀ سوم
(کلیه گرایش ها) صورت نپذیرفته است و این آزمون در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ برگزار خواهد شد.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید