ثبت نام آزمون زبان انگلیسی تخصصی دکتری

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری می رساند آزمون زبان
انگلیسی تخصصی در تاریخ شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ ساعت ۹ صبح،
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ دانشجویان داوطلب، جهت شرکت در آزمون، فرم
ثبت نام موجود در سایت را تکمیل و مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار)
ریال به شماره حساب ۲۱۷۲۳۴۳۵۰۱۰۰۷ نزد بانک ملی
واریزکرده و اصل فیش واریزی
را به همراه فرم ثبت نام به کارشناس آموزش جناب آقای مهربخش تحویل دهند.


جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون،

اینجا
را کلیک کنید.
 

Read more...