اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی تخصصی دکتری

به اطلاع دانشجویان محترم
دکتری می  رساند آزمون زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ
پنج-شنبه ۸/تیر/۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح
، در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می 
گردد؛ دانشجویان داوطلب، جهت شرکت در آزمون، فرم ثبت  نام موجود در سایت را
تکمیل و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰
(پانصد هزار) ریال به شماره حساب ۲۱۷۲۳۴۳۵۰۱۰۰۷ نزد بانک ملی واریزکرده و اصل فیش
واریزی را به همراه فرم ثبت  نام به کارشناس آموزش، جناب آقای مهربخش تحویل
دهند.
 

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون،
اینجا
را کلیک کنید.

 

Read more...