• در صورت بروز مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه، با شماره تلفن های 32110488 - 025 و 32110224 - 025 تماس حاصل فرمایید.