جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 457

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقش زنان در تحولات سیاسی -فرهنگی صدر اسلام تا سال 61 هجری

نویسنده: حمیده گنجی
استاد راهنما: محمد جواد واعظی -
استاد مشاور:
استاد داور: سید محمود سامانی - زهرا روح اللهی امیری -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 10/04/1395
چکیده:

چکيده
موضوع زنان از ديدگاه اسلام همواره از مسائل مهم و بحث انگيز حوزه انديشه اسلامي بوده است. همچنين ميزان حضور آنها در عرصه‌هاي مختلف سياسي- فرهنگي يکي ديگر از مباحث مطرح شده در اين حوزه است. مشارکت زنان در امور سياسي و فرهنگي که از عصر نبوي آغاز گشت، در زمان خلافت خلفاي راشدين، خلافت علي (عليه السّلام) و در عصر حکومت امويان روند خود را طي نمود. بدون شک بررسي تاريخي حضور زنان در رويدادهاي سياسي ـ فرهنگي عصر بعثت و هجرت پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) تا زمان قيام تاريخي امام حسين (عليه السّلام) تصوير روشني از ميزان و نحوه مشارکت سياسي و فرهنگي آنان به دست مي‌دهد.
اين نوشتار با هدف بررسي تاريخي مشارکت زنان مسلمان صدر اسلام از دوره نبوي تا دوران اموي (سال 61 هجري) از منظر فعاليت‌هاي سياسي- فرهنگي و رسيدن به دستاوردهاي علمي در زمينه ميزان و نقش مؤثر زنان در جامعه اسلامي تدوين شده است. البته لازم به ذکر است که اين دوره شامل زمان رسالت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله)، دوره خلافت خلفاي راشدين و زمان حکومت معاويه و يزيد مي‌باشد.
پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از: زنان مسلمان صدراسلام از بعثت پيامبر (صلّي الله عليه و آله)تا سال 61 (ه.ق) درعرصه‌هاي سياسي ـ فرهنگي، چه مشارکتي داشته اند؟ و در ضمن آن مشارکت زنان در عصر نبوي، دوره خلافت ابوبکر، دوره خلافت عمر، دوره خلافت عثمان، دوره خلافت حضرت علي (عليه السّلام)، دوره خلافت معاويه و ابتداي خلافت يزيد در عرصه‌هاي سياسي ـ فرهنگي بررسي مي‌شود.
فرضيه تحقيق در پاسخ به پرسش اصلي اين است که در صدر اسلام و عصر نبوي، زنان مسلمان فعاليت و مشارکتي تاثير گذار در عرصه‌هاي سياسي- فرهنگي دارند ولي اين فعاليت و مشارکت سياسي ـ فرهنگي از عصر نبوي به بعد با اعمال بدعتها و بدانديشي‌ها سير نزولي دارد.
اين پژوهش در شش فصل تدوين شده است که درهريک از اين فصول فعاليت سياسي زنان در قالب بيعت، هجرت، جهاد، حمايت از خواص و بصيرت افزايي و روشنگري مورد مطالعه و فعاليت فرهنگي در قالب آموزش، روايت احاديث و بلاغت و شعر مورد مطالعه قرار مي¬گيرد.
کلمات کليدي
سياست، فرهنگ، فعاليت سياسي، فعاليت فرهنگي، عصر نبوي، خلفاي راشدين، حکومت اموي.