ارتباط با دانشگاه

تلفن دانشگاه

۳۲۱۱۰۱-۰۲۵

صندوق پستی

۳۷۱۵۵,۶۱۷۳

کد پستی

۳۷۱۵۵۵۵۵

ایمیل

MPublic@maaref.ac.ir

آدرس

قم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی بین کوچه  ۴ و ۶  پلاک ۷۲  دانشگاه معارف اسلامی