اولین فراخوان حمایت از پایان نامه‌های حوزوی مرتبط با فضای مجازی

اولین فراخوان حمایت از پایان نامه‌های حوزوی مرتبط با فضای مجازی

دوشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹

دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی به منظور جهت دهی و استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و رساله های حوزوی مرتبط با موضوعات فضای مجازی حمایت می کند.

 

آیین نامه حمایت