برگزاری آزمون جامع دکتری

برگزاری آزمون جامع دکتری

چهارشنبه, ۵ دی, ۱۳۹۷

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه معارف اسلامی می رساند:

آزمون جامع دکتری مختص دانشجویان دوره نهم (ورودی بهمن ۱۳۹۵)، در تاریخ های شنبه ۲۹/تیر/۱۳۹۸ و یکشنبه ۳۰/تیر/۱۳۹۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.

کلیه دانشجویان دکتری دوره نهم، جهت احراز شرایط شرکت در آزمون جامع، می بایست به کارشناس آموزش، جناب آقای مهربخش مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۰۱ تماس حاصل فرمایند.

 

*** تذکرات مهم:

– دانشجویانی که نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی را کسب نکرده یا واحدهای درسی خود را با نمره لازم به پایان نرسانده باشند، به هیچ عنوان، حق شرکت در آزمون جامع را ندارند.

– مواد آزمون صرفاً از دروس تخصصی می باشد و دروس اصلی و جبرانی از مواد آزمون حذف می گردد.

– دانشجویی که میانگین نمرات آزمون جامع وی کمتر از ۱۶ باشد مردود است.

– ملاک قبولی، معدل کل در آزمون جامع است، نه نمره هر ماده درسی.

– دانشجوی مردود، تنها یک بار دیگر می تواند در آزمون جامع شرکت نماید و ملزم است کل دروس را مجدداً امتحان دهد.

– افرادی که به هر دلیل در این نوبت شرکت نکنند، تنها یکبار دیگر می توانند با این منابع، آزمون بدهند؛ آزمون بعدی آنها با دانشجویان دکتری دوره بعدی و با منابع جدید خواهد بود.

 

مشاهده مواد درسی، منابع و ساعات برگزاری آزمون جامع دکتری

منبع خبر: معاونت آموزشی