کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان رشته تاریخ و تمدن اسلامی

کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان رشته تاریخ و تمدن اسلامی

پنجشنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳

به همت مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی و گروه تاریخ و تمدن اسلامی کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی دانشجویان ارشد رشته تاریخ و تمدن اسلامی برگزار می‌گردد.

 

تذکرات:
۱. حضور در کارگاه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ این رشته الزامی است.
۲. در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

تبصره: در صورت غیبت بیش از ۱۵ دقیقه (موجه یا غیرموجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی‌گیرد.

۳. در صورت داشتن هر گونه سؤال با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۰۱ ـ ۰۲۵ آقای مهربخش تماس بگیرید.

 

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ از ساعت ۸ الی ۱۲.
مدرس دوره: جناب آقای دکتر کرمانی کجور.
برگزار کننده: مرکز معاونت آموزش دانشگاه معارف اسلامی.
نحوه برگزاری: فقط به صورت حضوری.
مکان برگزاری: دانشگاه معارف اسلامی، طبقه اول، مدرس شماره ۵.

منبع خبر: معاونت آموزشی